Handicap Info og Links på Nettet

    Guides til rejse og tilgængelighed
De Samvirkende Invalideorganisationer 

Dansk Center for Tilgængelighed

Center for ligebehandling af handicappede

Det centrale handicapråd

Hjælpemiddelinstituttet

Center for Små Handicapgrupper

DSI`guide  Danske og internationale sites om handicap

Tilgængelighed til uddannelse - en informationsside fra Undervisningsministeriet om uddannelsesstedernes tilgængelighed for handicappede.

Videncentre Fælles indgang til alle amtslige videncentre

Netdoktor  - sygdomme - organisationer - viden

Pindstrupcentret  en forening, som arbejder for integration imellem børn og unge med og uden handicap. Tilbyder ferielejre for børn og unge, og forskellige kurser for familier med et barn med handicap.

WebABLE international oversigt over hjemmesider, der omhandler handicappedes tilgængelighed til informations- og kommunikationsteknologien.

Dansk Center for Tilgængelighed

Ferie i Vestjylland - området, der har til hensigt at blive den mest handicaptilgængelige egn i Europa!

Tilgængelighedbasen - hvor kan jeg komme ind med min kørestol? Det vil dette projekt under RYK (tidl. Paraplegikerkredsen) samle oplysninger om.

Disability on the internet
Stort engelsksproget indeks til handicapinformationer på internettet. Ikke alle links er i orden.

Engelsk DisabilityNet
Søg og find f.eks. oplysninger om guiden "Access in London" og meget mere

Mobility International USA
er en non-profit organisation, der arrangerer udvekslingsrejser for handicappede

Rejseguide til Niedersachsen
på engelsk og tysk Med rejsetilbud og rejseanvisninger til handicappede